Anunturi gratuite – locuri de munca in Bacau

Pentru a posta un loc de munca Logare sau Creeaza un cont |  Posteaza un loc de munca

Director la Agentia de Dezvoltare Locala Bacau

Acesta este Full-time pozitie postat 16 martie 2017.

Agentia de Dezvoltare Locala Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, functia de conducere vacanta de Director, gradul – II.

Conditiile generale de participare la concurs:
a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime saualte conditii specific;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice de participare la concurs:

Vechimea în specialitate necesara: minim 6 ani;
Studii de specialitate: superioare de lunga durata, economice, tehnice sau juridice.
Cursuri de perfectionare: manager proiect, cursuri de perfectionare pe fonduri europene

Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

Abilitati: cunostinte operare pe calculator: Word, Excel, Internet, Power- Point, cel putin o limba straina de circulatie internationala nivel avansat.
Calitati si aptitudini: capacitate de analiza si sinteza, capacitate manageriala si abilitati de team leader, abilitati de negociere, abilitati de rezolvare a conflictelor, rezistenta la stres, responsabilitate, initiativa, capacitate de lucru în echipa, capacitate de organizare, adaptabilitate, buna capacitate de comunicare, fluenta si coerenta în expunere, capacitate de integrare sociala.

Concursul se organizeaza la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Bacau, în ziua de 10 aprilie 2017, ora 10.00 – proba scrisa și 13 aprilie 2017, ora 12.00 – interviul. Dosarele complete de participare întocmite conform HG nr. 286/2011, art. 6, cu modificarile și completarile ulterioare, se depun la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Bacau, situat în I.S. Sturza, nr. 1, Bacau, în termen de 10 zile de la data publicarii acestui anunt, respectiv pâna la data de 29 martie 2017, ora 16:00.

Cum sa aplici

Relatii suplimentare si bibliografia pot fi obtinute prin email: resurse@adlbacau.ro, telefon: 0234.512.726 sau la sediul institutiei.