Anunturi gratuite – locuri de munca in Bacau

Pentru a posta un loc de munca Logare sau Creeaza un cont |  Posteaza un loc de munca

Operator „Registrul agricol” comuna Plopana

Primaria comunei Plopana

Acesta este Full-time pozitie in Comuna Plopana, judetul Bacau postat 17 decembrie 2015.

Primaria comunei Plopana organizeaza in ziua de 15 ianuarie 2016 concurs pentru ocuparea postului vacant de operator, functie contractuala, in compartimentul „Registrul agricol”, proba scrisa la ora 9.00 si interviul la ora 11.00.

Concursul consta in sustinerea unei probe scrise si a unui interviu. Conditiile generale de participare sunt stabilite de art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 286/2011-pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Conditii specifice (art. 4): absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat si cunostinte avansate de calculator (program autocad). Dosarul de concurs va cuprinde documentele urmatoare: cerere de inscriere la concurs, copie act identitate, copie dupa documentele care atesta vechimea in munca, adeverinta de la medicul de familie prin care se atesta ca este apt de munca, copii acte de studii, cazier judiciar.

Cum sa aplici

Dosarele de concurs vor fi depuse in termen de 10 zile de la publicarea anuntului, la registratura Primariei Plopana, zilnic intre orele 08.00-16.00, doar in zilele de lucru. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/220.011 sau 0769.071.502, persoana de contact Dorneanu N. Gheorghe.