Anunturi gratuite – locuri de munca in Bacau

Pentru a posta un loc de munca Logare sau Creeaza un cont |  Posteaza un loc de munca

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti angajeaza medic specialist anatomie patologica

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti

Acesta este Temporar pozitie in Municipiul Moinesti, judetul Bacau postat 28 septembrie 2015.

Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de medic specialist anatomie patologica – Serviciul de Anatomie Patologica, contract de munca pe durata determinata de 12 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare privind calcularea punctajului prevazut în Anexa nr.3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
h) chitanta de plata a taxei de concurs de 150 lei.

Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist.
Plata taxei de concurs se face în contul nr. RO47TREZ06321F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Moinesti, beneficiar Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, cod fiscal 4278710.
Inscrierile se fac la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, în termen de 10 zile de la data publicarii, la Serviciul Resurse Umane, telefon nr.0234/362520. Concursul se organizeaza în maxim 30 de zile lucratoare de la publicarea anuntului.

Cum sa aplici

Relatii suplimentare, bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul unitatii sau la telefon nr. 0234/362520/151 cât si pe site-ul www.spitalmoinesti.ro